Wierzyciel - Kancelaria komornika Kartuzy

Każdy wierzyciel, posiada możliwość odzyskania swojego długu za pomocą współpracy z komornikiem sądowym, który wyegzekwuje od dłużnika zaległe świadczenia.

Składając wniosek o egzekucję kormiczą, należy kierować się kilkoma podstawowymi zasadami oraz dokumentami wydanymi przez organy państwowe. Warto posiadać pełną świadomość, wielu możliwości oraz dróg rozwiązania problemu.

Dwa podstawowe rodzaje egzekucji:

Dłużnik, może zostać obciążony nakazem wydania mienia niepieniężnego, czyli między innymi mieszkania, sprzętu elektronicznego, lub różnego rodzaju ruchomości. Jeśli wierzyciel korzysta z takiej możliwości, powinien on wskazać we wniosku informacje na temat ruchomości, która ma zostać zajęta przez komornika, lub w przypadku nieruchomości, musi być to adres, pod którym znajduje się dane mieszkanie, dom, lub teren.

Drugim sposobem jest egzekucja pieniężna, przy której zajmowanym środkiem jest część uzyskanych przychodów przez dłużnika. Jest to również możliwość, odzyskania zaległego wynagrodzenia od nieuczciwego pracodawcy.

Złożenie wniosku egzekucyjnego.

Do przeprowadzenia windykacji, wierzyciel musi złożyć komornikowi sądowemu tytuł wykonawczy (w oryginale) oraz wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Tytuł wykonawczy, w żadnym wypadku nie obliguje i uprawnia komornika do podjęcia działań egzekucyjnych.

Brak informacji na temat majątku dłużnika.

W przypadku gdy wierzyciel nie posiada informacji, na temat posiadanego majątku przez dłużnika, może on zlecić komornikowi sądowemu za wynagrodzeniem, przeszukanie majątku. Jest to działanie w pełni zgodne z art. 797 ¹ kpc.

Ewentualne koszty wierzyciela.

Wierzyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów, które poniósł dany komornik sądowy podczas działań egzekucyjnych. Informuje nas o tym art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Może zostać on również poproszony o uiszczenie zaliczki, na pokrycie kosztów które wymienione zostały w art. 39. Taką informację znajdziemy w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Menu

Udostępnij

Kod QR

Utwórz darmowe konto, aby korzystać z listy życzeń.

Zarejestruj