Licytacje

 

Licytacje nieruchomości (grunty, budynki, mieszkania) i ruchomości (w tym pojazdy, maszyny i urządzenia) można sprawdzić na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Zgodnie z przepisem art. 955 kpc obwieszczenie o licytacji nieruchomości należy także ogłosić publicznie na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej.

Procedurę egzekucyjną w zakresie: ruchomości i nieruchomości, w tym warunki i skutki nabycia składników majątkowych na licytacji prowadzonej przez Komornika Sądowego, regulują przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego:
- ruchomości (art. 844 - 879 kpc),
- nieruchomości (art. 921 - 1040 kpc).

  • Kancelaria Komornicza w Kartuzach

   Ryszard Pryzmont

   ul. Jeziorna 2
   83-300 KARTUZY

   telefon stacjonarny: (58) 681 18 68
   telefon komórkowy: 730 116 630


   Pokaż Ryszard Pryzmont Kancelaria Komornicza na większej mapie