Strona główna

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kartuzach

RYSZARD PRYZMONT
ul. Jeziorna 2
83-300 Kartuzy
e-mail: kartuzy.pryzmont@komornik.pl
telefon stacjonarny: (58) 681 18 68
telefon komórkowy: 730 116 630

Komornik Sądowy zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1, art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji:

 • wykonuje czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych,
 • wykonuje także inne czynności powierzone mu, na podstawie odrębnych przepisów,
 • wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpiecznie roszczeń,
 • wykonuje inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytuły egzekucyjne, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej, bez zaopatrywania w klauzulę wykonalności,
 • wykonuje także inne czynności określone w przepisach prawa.

Komornik Sądowy zgodnie z przepisem art. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji: "... jest fukcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym".

Zakres uprawnień i obowiązków Komornika Sądowego regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji, ustawa z dnia 17 listopada 1964 r., kodeks postępowania cywilnego oraz inne ustawy i akty wykonawcze.

  • Kancelaria Komornicza w Kartuzach

   Ryszard Pryzmont

   ul. Jeziorna 2
   83-300 KARTUZY

   telefon stacjonarny: (58) 681 18 68
   telefon komórkowy: 730 116 630


   Pokaż Ryszard Pryzmont Kancelaria Komornicza na większej mapie